Plan nadoknada ili Marketing planSistem Centar net (u daljem tekstu: SCnet) je multinacionalno (međunarodno) udruženje lojalnih i
educiranih potrošača (u daljem tekstu Suradnik/Kupac) čija je osnovna djelatnosta da svojim
članovima omogući pogodnosti iz potrošnje ne samo u matičnoj državi već i u ostalim državama
svijeta u kojima je firma SCnet registrirana. Nadoknade koje Suradnik/Kupac prima potiču
isključivo od rabata (popusta) koji smo obezbijedili za naše članstvo ugovorima sa partnerskim
tvrtkama. Nadoknade su bazirane na jedinstvenom principu koji omogućava obračun bez obzira na
to gdje je (u kojoj državi i u kojoj valuti) naš Suradnik/Kupac ostvario pravo na nadoknadu.
Da bi to bilo moguće primijenjen je bodovni sistem. U daljem tekstu bod će se prikazivati oznakom
B. Vrijednost boda je različita za različite valute prema Tabeli 1, koja slijedi, uz napomenu da su
vrijednosti za sve države sem Srbije i Bosne i Hercegovine predložene vrijednosti, a da će konačne
vrijednosti boda odrediti rukovodstvo tvrtke u svakoj državi.
Vrednost pozicije

       Tabela 1                                                                             Vrednost pozicije
Naziv države      Vrednost boda - B    Valuta      TK I   TK II   TK III    TK IV     TK V      TK VI
                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    Srbija                   100       Dinar       45 B  135 B   360 B    1080 B   3240 B    6480 B
Bosna i Hercegovina         2             KM         50 B  150 B   400 B    1200 B   3600 B    7200 B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrvatska                  7.4        Kuna        50 B   150 B   400 B    1200 B   3600 B   7200 B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rumunija                4.4                Lei          50 B   150 B   400 B    1200 B   3600 B   7200 B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Madjarska              300              Forinta      50 B   150 B   400 B    1200 B   3600 B   7200 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EU                           1                 Euro        50 B   150 B   400 B    1200 B   3600 B   7200 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rusija                       40              Rur          50 B   150 B   400 B    1200 B   3600 B   7200 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bugarska                    2                Lev          50 B   150 B   400 B    1200 B   3600 B   7200 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Makedonija              65                Denar       50 B   150 B   400 B    1200 B   3600 B   7200 B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Provizije:
Povrat od kupovine se ostvaruje kupovinom kod partnerskih tvrtki i uvijek zavisi od
rabata (postotka popusta) koji je partner odobrio Suradnicima/Kupcima SCnet sistema.
Povrati novca Suradnicima/Kupcima obračunavaju se u trenutku kada su sredstva od rabata
na računu SCnet-a. Raspoređuju se na direktni povrat, indirektni povrat, akumulirani rabat i
postotak koji ostaje u SCnet-u.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Popularni postovi