Direktna Zarada (pravo na profit)

SCNet® World | Binarno stablo - Pravo na profit (PP)


 

SCnet kao poslovna prilika u sebi ima ugrađene principe modernog poslovanja, podršku informacionih tehnologija i jedinstven način obračuna provizija. Sve ovo su elementi koji SCnet posao postavljaju u sami vrh poslovnih ponuda današnjice. Još nekoliko stvari je jako važno, a najvažnija je osoba (pojedinac) koja je spremna pristupiti toj osnovnoj i jednostavnoj edukaciji. Možda ste baš Vi jedna od tih osoba, neko ko želi s poznajom novih stvari i informacija za sebe napraviti nešto novo i nešto više...

Binarno stablo - Pravo na profit (PP)


Binarno stablo je termin vezan za naš sistem obračuna provizija. Kako sam naziv glasi "binarno", to znači da se svaka pozicija u tom stablu može djeliti samo na dvije nove pozicije koje se postavljaju ispod (prikazano na slici gore lijevo).
Binarno stablo u SCnet sistemu se slaže od "Prava na profit" (PP) koja se stvaraju od ostvarenih popusta kod firmi partnera preko "računa akumulacija" (jedan od vaših SCnet računa koji je vidljiv i dostupan u vašoj web kancelariji) ili uplatom kapara, novac s kojim se kupuju PP-ovi.
Da bi ste kupovinom dobili jedno PP pravo potrebno je potrošiti oko 800 eura kod firmi partnera. Pošto je to novac kojeg jedna porodica svakako potroši za 3-4 mjeseca s ciljem zadovoljenja osnovnih potreba (hrana, odjeća. obuća itd.), sigurno je da će svakako dobiti PP pravo nakon nekog vremena ako kupujete kod SCnet partnerskih firmi. To PP pravo će Vam nakon nekog vremena donjeti zaradu, profit u iznosu od min. 650 eura, pa se iz tog razloga kaže da SCnet sistem nudi popuste od 80% pa i više.

Kaparisanje - kupovina "Prava na profit" (PP)


Kaparisanje i depozit su dva termina koja ćete često čuti kada je riječ o SCnet biznisu. Kaparisanjem tj. uplatom novca na vaš račun SCnet-a pristajete na buduću kupovinu kod firmi partnera. S tim novcem kupujete "Pravo na profit" (PP) koje se odmah slaže u vaše binarno stablo i na taj način dobivate mogućnost da zaradite novac prije nego napravite potrošnju (kupovinu) kod partnerskih firmi. Kaparisanjem ubrzavate cijeli sistem najmanje 10x a to znači, što prije kaparišete, prije ćete početi zarađivati.
*Pravo na postavljanje Vašeg prvog PP-a ima vaš instruktor koji je kvalifikovan tj. onaj koji već posjeduje svoje binarno stablo.

Poklapanje PP prava u binarnom stablu


Binarno stablo je sastavljeno od gornje i donje grane. Binarno stablo se gradi od vaših PP prava, PP prava vaših saradnika (do beskonačno u dubinu), od bonus PP prava (domaći i internacionalni) i od PP prva vaših instruktora. Svaki put kada se ispod jednog PP prava u gornju granu postavi dva PP prava i u donju granu dva PP prava, desi se tzv. poklapanje 2/2 koje pravi zaradu u iznosu od 10 eura (kao na slici gore lijevo). Slaganjem većeg broja PP prava dešavaju se poklapanja koja prave i veće zarade. Pozicije u kojim se dešavaju poklapanja su sljedeće:
  2/2    =  10 eura
  4/4    =  15 eura
  8/8    =  20 eura
14/14  =  25 eura
18/18  =  30 eura
24/24  =  40 eura
 Suma  =140 eura
 
   Na slikama ispod su primjeri kako izgleda binarka u "Back office-u"...
   
Poklapanja koja se dešavaju u binarnom stablu i koja stvaraju zarade u kešu su poklapanja do pozicije kada PP pravo u gornjoj grani ima 24 PP prava i u donjoj grani 24 PP prava (24/24). Sljedeće poklapanje je 30/30. Tada se ne dobiva zarada u kešu nego se generiše novčani vaučer u iznosu od 360 eura. Ta ista pozicija generiše i Bonus PP pravo za DRUGU "Trgovačku kategoriju" (tema za neki sljedeći post) u iznosu od 150 eura.


*Novčani vaučer - to je novac koji možete potrošiti u cijelosti isključivo kroz kupovinu kod firmi partnera (FP)

*Trgovačka kategorija (TK) - postoji šest trgovačkih kategorija u SCnet poslovanju i za svaku sljedeću je vrijednost PP prava veća u odnosu na prednodnu, ali su i provizije od poklapanja takođe veće. Vrijednost PP prava za TK I je 50 eura, za TK II je 150 eura, za TK III 360 eura itd.
Sve ovo se dešava u Vašem binarnom stablu u kojem imate postavljeno samo jedno PP pravo. Za ljude koji SCnet vide kao biznis postoje biznis modeli tzv. 3+1 , 7+1 i model M28(33). Za one koje ovo zanima više, postavite pitanje na E-mail!

Popularni postovi