Karijerna provizija· Poslovni period
Poslovni period u SCnet sistemu iznosi šest mjeseci. Dakle, godina ima dva
poslovna perioda. Prvi poslovni period traje od 01. siječnja zaključno sa 30.
lipnjem, a drugi od 01. srpnja zaključno sa 31. prosincem. Direktne karijerne
jedinice se prenose u slijedeći poslovni period a grupne karijerne jedinice se
nakon završetka poslovnog perioda iznova akumuliraju.
· Karijerna jedinica
Karijerne jedinice se obračunavaju prilikom popunjavanja pozicija u binarnim
stablima trgovačkih kategorija. Pozicija u stablu nosi različiti broj karijernih
jedinica, zavisno od trgovačke kategorije u čijem je stablu smještena, i to:
         Trgovačka kategorija Jedinica za karijeru po poziciji u binarnom stablu
             I Trgovačka kategorija – TK I 1
            II Trgovačka kategorija – TK II 3
            III Trgovačka kategorija – TK III 10
            IV Trgovačka kategorija – TK IV 30
            V Trgovačka kategorija – TK V 90

            VI Trgovačka kategorija – TK VI 180

            o Direktna karijerna jedinica
Obračunava se kada se u binarno stablo smijesti pozicija direktnog
Suradnika/Kupca.
o Indirektna karijerna jedinica
Obračunava se kada se u binarno stablo smijesti pozicija bilo kog
indirektnog Suradnika/Kupca bez obzira na strukturnu dubinu.
o Ukupne jedinice
Ukupne jedinice su zbir direktnih i indirektnih jedinica.

Popularni postovi