Akcija za otvaranje tržišta Nemačke plus NIS/MAXI!

Akcija za otvaranje tržišta Nemačke plus NIS/MAXI!
Trajanje od 8. marta do 27. aprila


Izuzetna prilika je pred nama svaki put kada se otvara nova država. Zato smo odlučili da napišemo dodatno objašnjenje i instrukcije pomoću kojih možete maksimalno da iskoristite ove fantastične događaje!
Ako do sada niste znali, svaka država ima svoja odvojena binarna stabla u svih šest trgovačkih kategorija. Saradnici koji se iz država koje nisu otvorene aktiviraju u predmreži imaju s naše strane privilegiju da im se u matičnoj državi prepišu (dupliraju) prava na profit (PP) kada se njihova država otvori.
Na primer, ako neko iz Nemačke sada u Srbiji kapariše buduće kupovine, recimo 3 PP u I. TK i 1 PP u II. TK, onda će mu te pozicije ostati uvek i u Srbiji i moći će da potroši te kapare na buduće kupovine kod firmi partnera, a pozicije će se popunjavati vremenom i 1 PP u I. TK će mu doneti oko 500 e zarade i sva bonus prava koja mu sleduju. Ono što dobija gratis su prepisane pozicije u nemačke binarne matrice, tako što će se u trenutku otvaranja nemačkog tržišta prepisati sve njegove pozicije i njegovih saradnika iz Nemačke i prilikom prepisivanja neće doći do još jednog obračuna provizija koje su te pozicije napravile već, ali će od novih uplata PP u Nemačkoj da sve te pozicije donose zarade kao da ih je direktno u Nemačkoj uplatio saradnik! Ta PP nose sa sobom i 50 evra depozita koje mogu u Nemačkoj potrošiti kod firmi partnera kao deo većih kupovina!
Gore navedeno važi za saradnike čija je matična država (država koja se upisuje prilikom registracije) u ovom primeru Nemačka. Međutim, mnogo saradnika iz drugih država želi u budućnosti da uključuje ljude iz Nemačke, a da biste zarađivali iz njihovih binarki, treba da imate u nemačkim binarnim matricama svoje pozicije. Ako ih nemate, onda zarađujete od svoje mreže samo direktne provizije (4x0,5%), karijerne provizije i poklapajuće bonuse. Treba ipak voditi računa o tome da bar 50% zarade dolazi iz binarnih matrica, tako da oni koji ovaj posao rade profesionalno treba da imaju PP i u ostalim državama u kojima imaju svoje mreže (a pre ili kasnije svima ode mreža u razne države).

Standardni deo sa namenskim pravima

Zato pred otvaranje novih tržišta uvodimo do sada neviđenu poslovnu mogućnost: mogućnost da se uplati namensko PP za državu pred otvaranjem koje će se računati i u matičnoj državi u kojoj neki saradnik radi (recimo sada u Srbiji) i u državi čije otvaranje spremamo (u ovom primeru Nemačka). To namensko PP je skuplje (7000 din umesto 4500 din) ali vam se računa u obe države, tako da ćete kao kaparu moći da potrošite 4500 din u Srbiji i oko 50 evra u Nemačkoj! Takođe, sva namenska PP će kao što je opisano u slučaju saradnika iz Nemačke koji sada grade predmrežu preko Srbije donositi na dva mesta zarade iz binarki, vaučere, bonus prava itd. Prilikom prepisa važe ista pravila kao i za saradnika iz Nemačke, a to su neobračunavanja zarade iz binarke prilikom postavljanja i obaveza reinvestiranja vaučera za svako prepisano PP, ali je tu mogućnost zarade od novih uplata na reinvestiranim PP.
Matematika je jednostavna: uplatite 7000 din a možete da potrošite oko 9500 din u dve države (4500 din u Srbiji i oko 50 evra u Nemačkoj). Standardno PP od 4500 din bi vam donelo oko 500 evra plus bonuse, a namensko PP u ovom slučaju za Nemačku će vam doneti u srpskoj i nemačkoj matrici oko 1000 evra i dva puta veći broj bonus prava nego u prvom slučaju.
Namensko PP u II. TK košta 3x7000 dinara, tj. 21000 dinara. U većim TK ne predviđamo uplatu namenskih PP, jer je strategija naše kompanije usmeravanje na potrošnju, a ne uplate enormnih iznosa u binarke. Preporučeni modeli su 3x1 u I. TK, 3x1 u I. TK i 1 PP u II. TK, model 33 koji je u ovom slučaju 29x7000 din + 500 din = 203500 din i slično.
Instruktori koji već imaju strukture u Nemačkoj kojima će se prepisati binarke u novim nemačkim binarnim stablima ne treba da se brinu. Ako u periodu ove akcije uplate namensko PP za Nemačku, ono će biti prepisano po instruktorskoj vertikali, tako da prepisane pozicije vaših saradnika u Nemačkoj dolaze ispod vaših pozicija bez obzira što su možda vaši saradnici uplatili PP koji će im se duplirati pre nego što vi uplatite namensko PP.
Operativno startovanje nemačkog tržišta još nismo fiksirali, ali može biti u junu, a može i u septembru. Ovu akciju pokrećemo na mesec dana, nakon čega će biti urađen i prepis, ali nemačka binarka neće biti aktivirana do zvaničnog otvaranja. Jedinice za karijeru će se u momentu prepisa obračunati tako da je to izuzetna prilika za one koji jure veće pozicije u karijeri. Zato iskoristite šansu, pozicionirajte se u mladim binarnim stablima što pre i što jače, jer nemačko tržište na osnovu onoga što smo videli do sada mnogo obećava!

Dodatni izazov, samo u ovih mesec dana!

Na svaka 3 namenska PP za Nemačku, dobijate u Nemačkoj još jedno GRATIS! Sa minimum 3 namenska PP imate i mogućnost da plaćate gorivo kod NIS-a sa 5% popusta umesto sa 3%, a u Maxiju možete da pazarite sa 10% popusta umesto standardnih 6%. Ograničenje po saradniku je 30000 dinara sa povećanim popustom!


Želimo Vam puno međunarodnog uspeha!

0 comments:

Objavi komentar

Popularni postovi